петък, 8 април 2011 г.

Некролог на Някой Друг

     С прискърбие ви съобщаваме, че тази седмица почина един от най-почитаните ни членове – Някой Друг.
    Кончината на Някой създава празнина, която трудно ще бъде запълнена. Друг беше с нас в продължение на много години и през
всяка една от тях, Друг направи повече, отколкото всеки един от нас. Когато трябваше да бъде свършена някаква работа, да се изнесе урок, да се посети среща, едно име беше в списъка на всеки: "Нека Някой Друг го направи”. Когато ставаше дума за лидерство, този чудесен човек беше даван за пример - както за вдъхновение, така и за резултати; "Някой Друг може да работи с групата”.
    Общоизвестен факт е, че Някой Друг е сред най-либералните благодетели сред нас. Винаги, когато има нужда от финансови средства, всеки просто приема, че Някой Друг ще поеме сметката.
    Някой Друг беше чудесен човек; понякога дори свръхчовек. Казано направо, всички очаквахме прекалено много от Някой Друг. А сега Някой Друг го няма. И ние се чудим какво ще правим. Някой Друг остави прекрасен опит, който да бъде следван, но кой ще го направи? Кой ще върши това, което Някой Друг правеше? Когато тази година ви помолят да помогнете, не забравяйте – вече не можем на разчитаме на Някой Друг.

Неизвестен автор

Няма коментари:

Публикуване на коментар